To takie proste!
Przedszkole Nr 14
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU

GR.I 3-4 L.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

I6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI w grupie I 

 .

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 II   8.00 - 9.00 – ŚNIADANIE i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych, zabawy dydaktyczne,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

• czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

        9.00 – 9 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      9.30 – 1000  zabawa swobodna

      10.00 – 10 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      10.30 – 10.40 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

• wdrażanie do samodzielności,

      10. 40 – 11.40 - ZABAWA 

• zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

     11.40 – 12.15 – OBIAD i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

      12.15 – 13.15 - RELAKSACJA ( 12.40-13.00 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13.00)

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

 

III  

     13.15 – 14.00 

     Realizacja założeń innowacji  „Gdy przedszkole pustoszeje” – koła zainteresowań realizowane jako zajęcia popołudniowe ,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                     

• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

     14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

      14.15 – 16.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

( od 14.30 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00)

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU

GR.II 4-5 L.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

I 6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI w grupie I 

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 II   8.00 - 9.00 – ŚNIADANIE i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych, zabawy dydaktyczne,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

        9.00 – 9 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      9.30 – 1000  zabawa swobodna

      10.00 – 10 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      10.30 – 10.40 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

• wdrażanie do samodzielności,

      10. 40 – 11.40 - ZABAWA 

• zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

     11.40 – 12.15 – OBIAD i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

 12.15 – 13.00 - RELAKSACJA ( 12.40-13.00 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13.00)

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

 

III  

     13.00 – 14.00 

     Realizacja założeń innowacji „Gdy przedszkole pustoszeje” – koła zainteresowań realizowane jako zajęcia popołudniowe ,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                     

• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

     14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

      14.15 – 15.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

( od 14.30 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00)

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU

GR.III 5-6 L.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

I 6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI w grupie I  .

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 II   8.00 - 9.00 – ŚNIADANIE i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych, zabawy dydaktyczne,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

        9.00 – 9 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      9.30 – 1000  zabawa swobodna

      10.00 – 10 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      10.30 – 10.40 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

• wdrażanie do samodzielności,

      10. 40 – 11.40 - ZABAWA 

• zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

     11.40 – 12.15 – OBIAD i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

      12.15 – 12.30 - RELAKSACJA

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

    12.30 – 13.00 zabawy ( 12.40-13.00 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13.00)

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                     

• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

III  

     13.00 – 14.00 

     Realizacja założeń innowacji „Gdy przedszkole pustoszeje” – koła zainteresowań realizowane jako zajęcia popołudniowe ,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                    

  • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

     14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

      14.15 – 15.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

( od 14.30 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00)

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU

GR.IV 6 L.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

I6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 II   8.00 - 9.00 – ŚNIADANIE

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych, zabawy dydaktyczne,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

        9.00 – 9 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      9.30 – 1000  zabawa swobodna

      10.00 – 10 30  – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g  obszarów edukacyjnych.

      10.30 – 10.40 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

• wdrażanie do samodzielności,

      10. 40 – 11.40 - ZABAWA 

• zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

     11.40 – 12.15 – OBIAD i higiena związana z przygotowaniem do posiłku

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

      12.15 – 12.30 - RELAKSACJA

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

    12.30 – 13.00 ( 12.40-13.00 odbiór dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13.00)

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                      • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

III  

     13.00 – 14.00 

     Realizacja założeń innowacji „Gdy przedszkole pustoszeje” –koła zainteresowań realizowane jako zajęcia popołudniowe ,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych ( zabawy swobodne) ,                    

 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

     14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

      14.15 – 16.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.