To takie proste!
Przedszkole Nr 14
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY


Przedszkole Nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

 

NASZA WIZJA

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym każde dziecko czuje się kochane, akceptowane i bezpieczne, ma warunki do odkrywania świata i samego siebie oraz wszechstronnego rozwoju zapewniającego mu osiągnięcie sukcesu w szkole i w życiu dorosłym.

NASZA MISJA

 
 1.  Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwijaniu jego talentów, wspieramy w pokonywaniu barier i trudności.
 2. W naszym przedszkolu panuje pozytywny pełen szacunku i życzliwości klimat, dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.
 3. Dążymy, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na twórczych i aktywnych metodach.
 4. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom bezpośrednie poznawanie środowiska społeczno- kulturowego, technicznego i przyrodniczego.
 5. Stwarzamy warunki dydaktyczno- wychowawcze umożliwiające osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania dojrzałości szkolnej.
 6. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 7. Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz samodzielność.
 8. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są partnerami w życiu przedszkola.
 9. Przedszkole skutecznie promuje wartość wychowania przedszkolnego i cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.
 10. W przedszkolu pracują kompetentni, wykwalifikowani, zaangażowani we własną pracę i ciągle doskonalący swoje umiejętności nauczyciele.
 11. Przedszkole ciągle doskonali swoją bazę zapewniając odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt służący do nauki i zabawy