To takie proste!
Przedszkole Nr 14
Strona głowna  /  Wakacje w P-14
Wakacje w P-14
 Kontrakt Wakacyjnych Promyczków z naszymi nauczycielkami :
 

Nasz kontrakt

KIEDY PANI MÓWI –DZIECI SŁUCHAJĄ

WYKONUJEMY POLECENIA NAUCZYCIELA

ODKŁADAMY ZABAWKI NA MIEJSCE

DZIELIMY SIĘ ZABAWKAMI

W SALI ZACHOWUJEMY SIĘ CICHO

NIE BIJEMY SIĘ I NIE PRZEZYWAMY

 MILE SPĘDZAMY CZAS I ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAKACJE Z PROMYCZKIEM

 PLANUJEMY:

 

  •     ZINTEGROWAĆ DZIECI Z RÓŻNYCH PRZEDSZKOLI POPRZEZ ROZWIJANIE WZAJEMNEGO PRZYJAZNEGO STOSUNKU DO     KOLEGÓW I KOLEŻANEK, 
  •    ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁAĆ PODCZAS ZABAW ORAZ USTALIĆ NORMY I ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W GRUPIE, 
  •   UTRWALIĆ WIADOMOŚCI NA TEMAT PANUJĄCEJ PORY ROKU - ROZWIJANIE MOWY KOMUNIKATYWNEJ, STOSOWANIE POPRAWNYCH FORM GRAMATYCZNYCH, WDRAŻANIE DO WYPOWIADANIA SIĘ CAŁYMI ZDANIAMI,
  •      ROZWIĄZYWANIE ZAGADEK O TEMATYCE LETNIEJ - ROZWIJANIE LOGICZNEGO MYŚLENIA,
  •   ROZWIJANIE WYOBRAŹNI TWÓRCZEJ – WYKONANIE PRAC PLASTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH TECHNIK 
  •      ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WOKALNYCH I MUZYCZNYCH .

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WAKACJE Z  PROMYCZKIEM  

 

 

     DODATKOWE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ

     pod numer 32/ 276 15 79  lub email sekretariat@p14.zabrze.pl