To takie proste!
Przedszkole Nr 14
Strona głowna  /  Statut
Statut

Statut Przedszkola nr 14

 
Zapraszamy to pobrania Statutu przedszkola.
 
 

 

Przedszkole nr 14

ul. Ściegiennego 1 ,  41-800 Zabrze

tel.32 2761579

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 14 w Zabrzu przy ul.Ściegiennego 1 , reprezentowane przez Panią Dyrektor Beatę Ziółkowską, tel. 32 2761579, strona internetowa: www.przedszkolenr14promyczek.blizej.info , e-mail: sekretariat@p14.zabrze.pl

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: magda@informatics.jaworzno.pl
  2. pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ściegiennego 1 , 41-800 Zabrze .

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. Przez okres wynikający z przepisów prawa;
  2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 

  • Ustawa Prawo oświatowe;
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawa o samorządzie gminnym;
  • oraz aktów wykonawczych

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.