To takie proste!
Przedszkole Nr 14
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Państwo...

 

W dniu 15 kwietnia zgodnie z harmonogramem  rekrutacji na  2020/2021

 

ok  godz. 12.00 podane  zostaną  do Państwa wiadomości listy dzieci 

 

stanowiące wynik  rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny.

 

Jednak z uwagi na zagrożenia związane z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19

 

listy umieszczone zostaną na stronie internetowej naszego przedszkola,

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25marca 2020r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19r. 

 

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 do 20 kwietnia 2020 r. godz. 15.00

należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

W tym roku robimy to zdalnie na stronie :

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/  

na powyższej stronie zajduje się instrukcja zgodnie z nią prosimy postępować.

 

Uwaga!

Brak potwierdzenia „woli przyjęcia” oznacza rezygnację z miejsca

w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA 2020/2021

        
  Szanowni  Państwo...
 

        W tym roku rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Zabrze  rozpocznie się  2 MARCA od godz. 12:00 -

i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

        W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

będą mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym

(urodzone w roku 2017 i starsze),  zamieszkałe na terenie  Miasta Zabrze.

 

        Szczegółowe informacje o  zasadach i kryteriach rekrutacji

są opublikowane na stronie internetowej Miasta Zabrze.

       https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

 
Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego
określone  zostały w Zarządzeniu  Nr 63/WO/2020 Prezydenta 
Miasta Zabrze - Pani Małgorzaty Mańki-Szulik  z dnia 29 stycznia  2020 r.
(link  do Zarządzenia poniżej)
 
 

Terminy

Składanie  dokumentów

 od 2 marca 2020 r.

               od godz. 12:00

do 16 marca 2020 r.

          - do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

       od 17 marca 

do 20 marca  2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których  mowa w art. 150, ust. 7 ustawy

15 kwietnia 2020 r.            

  godz.12:00

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

od 15 kwietnia  2020 r.-

             od godz. 13:00

do 20 kwietnia  2020 r.    

           do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oswiadczenia.

 21 kwietnia 2020 r.

- godz. 12:00

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
 
 

                                                                  Zapraszamy - dyrektor Przedszkola

                                                                 mgr Beata Ziółkowska